Akademik Program

ZİHİN TEMELLİ ÖĞRENME MODELİ
Zihin temelli öğrenme modeli bireyin öğrenmesinin daha etkin ve kalıcı olması için sunulan öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Zihin temelli öğrenmede amaç, bilgiyi ezberlemek yerine bilgiyi anlamlı hale getirmektir. Öğrencilerimizin tüm gelişim alanları Montessori entegre eğitimi ile yaratıcılıklarını kullanarak, keşfederek, sorgulayarak, yaparak, yaşayarak, ezberden uzak, anlamlı deneyimler kazanmalarına yönelik etkinliklere yer verilerek desteklenmektedir.
 jale tezer koleji anaokulu
YAŞAYARAK ÖĞRENME
Öğrenciler, ilgi alanlarına göre sanattan tarıma, bilimden el becerilerine kadar uzanan geliştirmeye yönelik etkinliklere, bir ürünü ortaya koyma, üretmeyi seven bireyler yetiştirme amaçlı çalışmalara katılırlar. Projelerde eğitim, Türkçe ve İngilizce ortak çalışmalarla sürdürülür. Gezerek görerek öğrenme, bilgilenme çalışmaları kapsamanda Ankara içi gezilere tüm öğrenciler katılır.
TEKNOLOJİ İLE EĞİTİM
Teknoloji, günümüz koşullarında hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Okul öncesi bölümümüzde öğrencilerimiz daha küçük yaşlarda teknoloji ile tanışmakta, sağlıklarını olumsuz etkileyecek etkenlerden uzak tutularak teknoloji ile içi içe bir eğitim almaktadır.
Jale Tezer Koleji okul öncesi eğitim ortamında çocuklarımız akıllı sınıflarda eğitim görmektedir.
  
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ
Çocuklarımızın kendisine, çevresine ve hayata karşı duyarlılığını arttırmak, bilinçlerini güçlendirmek amacıyla, alanında uzman öğretmenler tarafından, yaş grupları dikkate alınarak hazırlanan programlar; tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmeceler, sohbet, resimli kitap okuma, taklit, öykü anlatma, dramatizasyon, öykü tamamlama etkinliklerinden yararlanarak, bilgi alışverişleri, fikir yürütme, beyin fırtınası vb. yaptırılır. Türkçe dil etkinliği sırasında çocukların Türkçeyi doğru kullanma ve güzel konuşmalarının yanı sıra kelime dağarcıklarının geliştirilmesi üzerinde de önemle durulmaktadır.
OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içerir. Öğrencilerin yaş dönemlerine ve gelişimlerine uygun seçilmiş kavram kitapları ile çalışılır, çizgi ve sayı çalışmalarına yer verilir. Bu çalışmalarda görsel, işitsel, dokunsal materyallerle desteklenerek çocuklarda kalıcı öğrenme gerçekleştiri. Ayrıca ses çalışmalarımıza Montessori dersimizde kumlu ses çalışmalarıyla destek verilmektedir.

MATEMATİK
Çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, çocukların önceden getirdikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmasına yardımcı olmak, matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak amaçlanır. Standart olmayan ölçü birimleri (ayak, karış, kalem vb.) kullanılarak doğal ölçme çalışmaları, ilişki kurma, eşleştirme, gruplama, örüntü oluşturma, sıralama, sayma, ekleme-çıkarma, geometrik şekilleri tanıma, grafik hazırlama vb. çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmalar Montessori ve Gems programlarıyla desteklenmektedir.

PROBLEM ÇÖZME ETKİNLİĞİ
Kendi kararlarını verebilen, sorumluluk duygusu gelişmiş, kendini ifade edebilen, özgüveni yüksek, empati kurabilen bireyler yetiştirme yolunda çocuklarımıza problem çözme becerileri kazandırmak amacındayız. Bu sebeple çocuklara günlük hayatta karşılaşabileceği problem durumları sunulur. Çocuklara tespit ettirilen problem durumlarına olası çözüm önerileri getirmeleri ve problemin olası nedenlerini tahmin etmeleri beklenir. Bu sorular etkin karar verme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözebilme becerilerini kazandırmada önemli bir rol oynar.

DRAMA
Okul öncesinde verilen drama eğitimi ile çocuklarımızda; saygı, sevgi, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, paylaşma gibi davranışların geliştirilmesi hedeflenmektedir. Drama, çocukların bağımsız olarak davranış geliştirmesini destekler. Kendisinin ve başkalarının duygularını fark edebilmesini ve empati kurmasını sağlar. Hayal güçlerini, eleştirel düşünmelerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme becerilerini geliştirir. Drama eğitimi ile oyunun çocukların hayatında daha fazla yer almasına olanak sağlamaktayız. Drama eğitimi çocukların sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel ve dil gelişimleri üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır.

DENEYLERLE KAVRAM GELİŞİMİ
Montessoriye göre eğitimin ilk amacı, çocuğun kendisini keşfetmesi ve özgürleşmesidir. Soyut yerine, somut öğrenme üzerinde durulur. Çocuklar kavramları bire bir gerçek hayatta yaşayarak ve çocuk merkezli bir çevrede öğrenirler. Okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimlerine uygun olarak hazırlanan deneyler çocukların bilişsel gelişimlerini ve yaratıcıklarını geliştirmektedir. Nitelikli bir şekilde verilen akademik eğitim çocuğun bilişsel gelişimini ve kavram kazanma ile ilgili becerilerini olumlu yönde etkilemektedir. Matematik ve fen bilgisi dersleri Kaliforniya Üniversitesine bağlı Lawrence Bilim Merkezi tarafından geliştirilen “Matematik ve Fende Büyük Keşifler” (GEMS) uygulamaları ile desteklenmektedir.

YAŞAYAN DEĞERLER PROGRAMI
Yaşayan değerler programı öğrenciler için birçok deneyimsel aktiviteyi, öğretmenler için pratik metotları içerir. Amaç çocukların ve ergenlerin 12 kişisel ve sosyal anahtar değerlerin keşfini sağlamaktır. Bunlar; barış, saygı, sevgi, sorumluluk, mutluluk, işbirliği, dürüstlük, tevazu, tolerans, sadelik ve bütünlüktür. Bu değerler drama öğretmenlerimizin hazırlamış olduğu programlar dahilinde yürütülür.

 

OYUN ETKİNLİĞİ
Yaşmın sihirli yılları olan okul öncesi dönemde oyunun önemini biliyor ve hayatımızın her alanına oyunu dahil ediyoruz. Çocuklarımızın oyun yolu ile öğrendiklerini göz önünde bulundurarak kendilerini tanımalarına, yaşamın gereklerini kavramalarına, kendine güvenmeyi başarmalarına olanak sağlıyoruz. Bu noktadan hareketle eğitim programımızdaki temel etkinlik olarak “oyun” kullanılmaktadır. Oyun etkinliğiyle çocukların güven duygusu ve olumlu benlik algısı kazanmasının yanında, etkinliklerle yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri geliştirir.
MÜZİK
Alanında uzman eğitimciler tarafından çocuklarımızın yaş grubuna uygun olarak hazırlanan müzik dersimizde belirlenen konulara uygun şarkılar öğretilmesinin yanı sıra müzik kulağı ve ritim duygusunu geliştirici çalışmalar da yapılmaktadır. Çocuklarımızın müziğe olan ilgilerinin gelişmesinin sağlanmasının yanı sıra bir enstrümanı tanıma ve o enstrümanı kullanma becerileri de kazandırılmaktadır.
PİYANO
Okul öncesi dönemde piyano eğitimi ile başlayan enstrüman kullanımı ile çocuklarımızın kendilerine olan güvenleri desteklenmekte, ince motor gelişimlerine katkıda bulunulmakta, kendi yeteneklerini keşfeden, müziğe karşı duyarlı ve ilgili bireyler yetiştirilmektedir.
GÖRSEL SANATLAR
Sanata ve sanat eserlerine duyarlı bireyler yetiştirebilmek amacı ile okul öncesi dönemde yapılan görsel sanatlar çalışmalarında; kas gelişimini destekleyici etkinliklerin yanı sıra hayal gücünü, bakış açısını, yaratıcılığını geliştirici bir ürün ortaya koymanın hazzını yaşatıcı, gözlem yapabilecekleri ve bir eser ile ilgili duygu, düşünce ve fikirlerini paylaşabilecekleri çalışmalara da yer verilmektedir. Bu tür çalışmalarda her türlü araç gereç kullanırken, çevre bilinci, doğa ve hayvan sevgisini aşılayarak duyarlı bireyler yetiştirmek en önemli hedeflerimizdendir. Üretici bir toplum bilinci için çalışmalar ile çocuklarımıza farkındalıklar sağlamaktayız.
SATRANÇ
Bir strateji ve düşünme oyunu olan satranç derslerimizde çocuklarımıza pratik düşünebilme, muhakeme yapabilme, hamle yapabilme, olaylara farklı bakış açıları getirerek en uygun kararı verme, aldığı kararların sonuçlarını görme, analiz etme ve değerlendirme, karşısındaki kişiye ve aldığı kararlara saygı duyabilme vb. becerilerini geliştirici çalışmalar yapılmaktadır.
BEDEN EĞİTİMİ
Spor hem bedensel gelişim hem de kişilik gelişimi ve ruh sağlığı bakımından yararlıdır. Çocuk spor yoluyla çevresini tanır, iletişim kurar, kendine güveni artar.
Jale Tezer Koleji olarak beden eğitimi kapsamında psikolojik açıdan kendini kontrol etmeyi bilen, bir konuda konsantre olabilen, iradesini kullanabilen bireyler yetiştirmekteyiz.
YÜZME
Anasınıfı öğrencilerimize yüzme etkinliği sunarak, suda kendine güvenen,  yüzmenin ayrıntılarını keşfetmiş bireyleri,eğitim ortamını eğlenceli hale getirerek yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.
BALE
Bale dersinde öğrencilerin vücutları esneklik kazanır, kasları kuvvetlenir, yerinde ve çabuk karar verme becerileri ve ritim duygusu gelişir, vücutlarıyla zekalarını koordineli kullanmaları sağlanır ve öğrencilere sahne sanatını tanıtma amacı gerçekleştirilir.

MİNİK ELLERLE LEZZET
Günlük hayat aktiviteleri kapsamında olan mutfak etkinlikleri sayesinde Jale Tezerli minik aşçılarımız, sağlıklı beslenme hakkında  hem teorik bilgiye ulaşmakta hem de yaptıkları birbirinden lezzetli yiyecekler ile bilinçlendirilmektedir.

Başarılarımız
Neden JTK!
Linkler

Galeri
 jale tezer koleji video galerisi
 JALE TEZER KOLEJİ FOTOGRAF GALERİSİ
Bizi Takip Edin
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi7
Bugün Toplam135
Toplam Ziyaret604585