Etkinlikler ve Kulüpler

      Bilim ve Doğa Kulübü'nün amaçları arasında; öğrencilerimizin bilimi günlük hayatta kullanabilmesini sağlamak, öğrencilerimize bilimi sevdirmek, yaratıcılık ve beceri gelişimini sağlayacak projeler üretmek yer almaktadır. Böylece Bilim ve Doğa Kulübü, öğrenciyi yönlendirici bir rol oynayarak öğrencilerin fen okuryazarlığı kazanmasına ve bilime yönelik tutumlarının olumlu yönde artmasına katkıda bulunur. Ayrıca bu kulüp doğayı da yakından inceleyerek doğa, bilim ve canlılar hakkında öğrencilerimize bir farkındalık kazandırır.
      Kişisel özellik ve yeteneklerin gelişmesine yardımcı olan etkinliğimizde, öğrencilerin çizgi, form, biçim, oran/orantı, renk, doku gibi sanata yönelik temel ve genel kavramsal algıları geliştirilerek, onların malzeme ile ürün ilişkilerini kurmaları ve bunu yaparken de özgün öneriler getirebilmeleri amaçlanmaktadır. Moda tarsımı dersimizde amaç; araştırma, öğrenmeye açık olabilme, veri toplama, arşivleme, çizim ve dikiş bilgisi, ve renk bilgisi ile bir moda tasarımının önemli tamamlayıcı unsurlarından olan moda aksesuarı, saç tasarımı ve makyaj bilgisinin olması gerekir. Diğer bir deyişle öğrenciye kendi branşında işlev kazandırırken yeni bakış açıları keşfetmesi hedeflenmiş, buna bağlı olarak da farklı teknikler (boyama ve dikiş tekniği vb.) kullandırılarak, bu özelliklerini ortaya çıkarmasına yardımcı olunmaya çalışılmıştır.
   Oyuncak tasarımı aktivitesi, renkli kartonlar, oluklu mukavva, geri dönüşüm malzemeleri ve bunun gibi basit ve yalın bir çok gereçle yapılacak eğlenceli bir tasarım aktivitesidir. Projeleri esnasında öğrencilerimiz, hayal güçleriyle kendilerine özgün oyuncak tasarımları geliştirme firsatı bulacak ve üretkenlik konusunda yeni bakış acıları elde edeceklerdir.
      Öğrencilerimize pop dans etkinliğinle ritm, el kol koordinasyon, estetik, birliktelik ruhunu kazandırmak için yapılan eğlenceli ders saatleridir. Amaç sadece dans değil paylaşmayı öğrenmek hoş görülü olabilmektir. Sene sonunda yapılan gösterilerde de öğrencilerimizin çalışarak uyumu, görselliği, dansı nasıl başardıkları ve bu başarının nasıl bir keyif verdiğini tattırmaktır.
      Salsa Dansı vücuda esneklik ve hareketlilik katar. Hızlı ve çevik bir yapıya sahip olunmasını sağlar. Vücut koordinasyonu artar. Bedenen daha dik ve daha düzgün bir duruşa sahip olursunuz. Öğrencilerimizinde kontrol yeteneğini ve hızını daha etkin kılmak üzere salsa derslerimiz etkinlik saatlerimizde uzman dansçı hocalarımız tarafından verilmektedir.
      Öğrencilerimiz sporun sağlık için önemini kavrarken, basketbol ile ilgili temel bilgi, beceri ve alışkanlıkları edinmektedirler. Sporu öğrencilerimiz için bir yaşam biçimi haline getirmeye çalıyoruz. Öğrencilerimiz basketbol oynarken doğru beslenmeyi, belirli bir program dahilinde hareket etmeyi,takım ruhunu, bir hedefe motive olmayı, doğru iletişim kurmayı,sportmen bir kişiliğe sahip olmayı, baskı altında karar vermeyi,ortak bir hedef için mücadele edebilmeyi ve grup dinamiği içinde arkadaşlarını harekete geçirmeyi öğreniyorlar.
      Voleybol etkinliğimiz belirli bir amaca hizmet ettiği gibi genel olarakta vücudu ısıtıp çok yönlü derse hazırlanmasına, kas ve sinir sisteminin gevşetilip yumuşatılması, kas ve organların kuvvetlendirilmesi, kas ve sinir sisteminin koordineli çalışabilmesi için refleks sürat, çabukluk, beceri yeteneklerinin geliştirilmesine, voleybol tekniğini oluşturan çömelme, sıçrama, vurma gibi hareketlerinin bölümler halinde yapılmasına olanak verir. Aynı zamanda genel anlamda psikolojik güdü, direnme gücü ve dayanıklılığı arttırır.
      Sporun yaşamımızdaki yararları ve sağlımıza olumlu katkıları saymakla bitmez. Özellikle de yüzme sporu, beden gelişiminin temelidir. Tüm vücut kaslarının kullanıldığı bir spor dalıdır. Yüzme etkinliğine katılan öğrencilerimizin yüzme sporu hakkındaki bilgileri ve yetenekleri geliştirilmekte, gelişimiyle bir adım öne çıkan öğrencilerimiz okul ve kulüp takımlarında yüzmeye teşvik edilmektedir.
   Satranç konsantrasyonu artırır, hafızayı geliştirir, çocuklara planlı hareket etmenin önemini kavratır. Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmelerine yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir. Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır. Okulumuzda satranç eğitimi anasınıfından itibaren başlamakta, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz ders saatleri dışında etkinlik ve kulüp saatlerinde satranç eğitimi alabilmektedirler.

      Destination Imagination kulübümüzde öğrenciler her hafta önceden belirlediğimiz bir program çerçevesinde, oldukça değişik konularla ilgili kendilerine verilen ilginç ve çeşitli materyalleri, kurallar dâhilinde yaratıcı ve dinamik bir şekilde kullanarak etkileşimli grup çalışmaları yapmaktadırlar. Ulusal ve uluslararası platformda okulumuzu temsil etmek amacıyla takımlar oluşturuldu ve öğrencilerimiz bu kulüp sayesinde yaratıcı ve hızlı düşünme, grup içerisinde uyumlu çalışma, etkililik, verilen problemi anında çözebilme, süre yönetimi gibi becerileri geliştirmekte ve farklı alanlardaki yarışmalara katılabilecektirler. Destination Imagination bir yarışma kulübüdür. Yarışma iki bölümden oluşur.

1.Anlık görev yarışması 2.Takım yarışması

Anlık Görevlerde öğrenciler verilen görevi kısa sürede ve sınırlı sayıda malzeme ile yapmalıdır. Takım yarışmasında ise öğrenciler; tiyatro, tasarım, doğaçlama, bilim-teknik gibi konularda verilen problemle ilgili sunum yaparlar.(tiyatro gibi)

      MUN etkiliğinde amacımız; öğrencilerin sorgulama becerilerini geliştirme, analiz ve sentez yapmalarını sağlama, belirli bir konuda araştırma ve sunum yapmaları için ortam yaratma, farklı konulardaki farklı bakış açılarını algılayabilmelerine yardımcı olma, grup tartışmalarını yürütebilmelerini sağlama, gençlere dünyanın sorunları hakkında anlayış kazandırmak, analitik bir şekilde dinleyebilme, not alma, ikna edebilme ve kendilerini İngilizcede akıcı bir şekilde ifade edebilme becerilerini kazandırmaktır.

Model Birleşmiş Milletler’in hedefi, dünyanın çeşitli sorunlarına tartışma, uzlaşma ve münazara yoluyla çözümler bulmaktır. Bu süreçte, kulübe katılan öğrenciler kendi fikirleri ve tavırları dışındaki fikirleri benimsemeyi öğrenirler ve kendi dar ulusal ve kişisel çıkarlarından çıkarak uluslararası konular hakkında duyarlılık ve işbirliği geliştirirler. Model Birleşmiş Milletler çalışmalarındaki araştırma ve hazırlık, münazara ve tartışmalar gençlere dünyanın sorunları hakkında anlayış kazandırır ve ülkeler arasındaki çatışmaların kaynaklarını anlamalarını sağlar. Aynı zamanda öğrencilere dil becerilerini geliştirme ve uygulama konusunda da mükemmel bir fırsat sunmaktadır.

      Üç boyutlu çalışmalar yapmaya uygun malzemeleri, mevcut modelaj gereçleriyle ya da elle şekillendirerek eserler yapar. Bu sayede 2 boyutlu bir tasarım, 3 boyutlu bir esere dönüştürme becerisi ve uygun uygun materyalleri kullanabilme yetisi kazanır.
        Öğrencilerimizin, yoğun içerikli eğitim sürecinde biraz olsun nefes almalarını ve ilgilerine yönelik vakit geçirmelerini sağlayan etkinlik saatlerinden biri de “Tiyatro Kulübü”dür. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla oluşan “Tiyatro Kulübü” her yıl bir oyun çıkarmaktadır. Bu oyun bir defa MEB tarafından yarışma için gönderilen kurula, bir defa da gelirini LÖSEV’e bağışlamak üzere öğrencilerimize, velilere ve LÖSEV’den gelen kardeşlerimize oynanmaktadır. Öğrencilerimiz “Tiyatro Kulübü” sayesinde hem ilgilerine yönelik bir etkinlikte güzel vakit geçiriyor hem de sosyal bir sorumluluğu yerine getirmenin vicdani huzurunu yaşıyor.

      Öğrenme bir çocuğun hayatının ilk dönemlerinde oldukça hızlıdır. Bu sebeple çocuklar küçük yaşta ne görürlerse taklit etmeye bayılırlar. Başlangıçta büyüklerini taklit ederek öğrenirlerken daha sonra bu taklitçilik güncel oyunlar halini alır.

      Hepimizin bildiği gibi bir okulu okul yapan, akademik başarılarının yanında uyguladığı sosyal etkinliklerdir. Jale Tezer Kolejinde sosyal etkinliklere oldukça önem verilmektedir. İngilizce Tiyatro Kulübünün amacı, iki farklı dalda hizmet vererek öğrencilerimizin dil yeteneklerini daha iyi kullanmalarını sağlamaktır. Bu kulübü açmaktaki en nihai amacımız; kendisini kuramsal bağlamda daha önce belli bir yeterlilik düzeyine getirmiş ama yeterince kelime bilmediği için kendini ifade de zorlanan öğrencilerimizin kelime bilgilerini geliştirmek ve bunlarla örnek cümleler kurarak konuşmaya teşvik etmektir. Birlikte çalışmayı, dayanışmayı, toplum karşısında konuşmayı, fikrimizi savunmayı ve en önemlisi sorumluluk almayı öğrenmek ve öğretmektir. Öğrencilerimizin öz güven kazandıkları bu çalışmalar kişisel ve de sosyal gelişim açısından oldukça önemlidir.Jale Tezer Koleji İngilizce Tiyatro Kulübü olarak dil becerilerini eğlenerek daha da geliştirmek isteyen tüm öğrencilerimizi bu kulübe bekliyoruz.

      Oturuş, doğru el tutuş çalışmalarıyla piyano eğitimine başlanır. Öncelikli olarak parmak kaslarını geliştirici alıştırmalar yapıldıktan sonra yetenekleri ve seviyeleri doğrultusunda belirlenen alıştırmalar ve eserle çalıştırılır.
         Koro ve orff enstrümanları çalma etkinliğine katılan öğrencilerimizin ilk amacı birlik ve beraberlik içinde ortak bir iş çıkararak "yapabilirim" i başarmak, ikinci amaç profesyonel öğretmenler eşliğinde, nota öğrenerek teorik biligiler edinip orff ritim enstrümanlarıyla kulak gelişimi, el kol kordinasyonu sağlamak.
      Öğrencilerimize orff çalgıları aracılığıyla ritm duygularını geliştirici çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar grup çalışmalarına dönüştürülerek öğrencilerin toplu müzik yapabilme yetileri geliştirilmektedir.
      Görsel Sanatlar Etkinlik ve Kulüp derslerinin amacı; öğrencilerimizin kendilerini tanıyabilme, güven ve sorumluluk duygusunu geliştirebilme, bireysel hedeflerini belirleyebilmektir. Yeni ilgi alanları ve becerilerini oluşturmaya yönelik öğrencilerimiz bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda çalışmalar yapabilmektedir.
      Bazen yemeğin hapsini kulüp saatinde yer bitiririz, bazen de göstermek ve paylaşmak için bir parça evimize götürürüz. Yemek pişirmeyi öğrenmenin yanı sıra masa düzeni, sofra kuralları, güvenlik, özen, saygı, paylaşma gibi tutum ve becerileri öğrenme ve uygulama fırsatı buluruz.Yemek pişirme kulübü çocuklarımıza yemek pişirmenin inceliklerini öğrettiğimiz bir çalışmadır. Bu kulüpte hem Türk mutfağı hem de yabancı mutfakların yemeklerini pişirerek hem kendi hem de dünya mutfağı hakkında güzel ve doğru bilgiler öğreniriz. Yemeği tatmak için büyük bir hevesle beklerken o ülkenin veya o yörenin özelikleri hakkında bilgiler paylaşırız. Yemeğin kokusu gelmeye başladığında, yemek yemenin zamanının yakın olduğunu biliriz.
      Her öğrenci kendi hayal gücüyle ürettiği süper kahramanın çizgi romanını, afişini ve üç boyutlu tasarımını yaparak duygu ve hayal dünyasını geliştirir. Değişik teknikler öğrenerek bu teknikleri çalışmalarına yansıtır.


Başarılarımız
Neden JTK!
Linkler

Galeri
 jale tezer koleji video galerisi
 JALE TEZER KOLEJİ FOTOGRAF GALERİSİ
Bizi Takip Edin
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi9
Bugün Toplam137
Toplam Ziyaret604587