Kulüpler

      Bilim ve Doğa Kulübü'nün amaçları arasında; öğrencilerimizin bilimi günlük hayatta kullanabilmesini sağlamak, öğrencilerimize bilimi sevdirmek, yaratıcılık ve beceri gelişimini sağlayacak projeler üretmek yer almaktadır. Böylece Bilim ve Doğa Kulübü, öğrenciyi yönlendirici bir rol oynayarak öğrencilerin fen okuryazarlığı kazanmasına ve bilime yönelik tutumlarının olumlu yönde artmasına katkıda bulunur. Ayrıca bu kulüp doğayı da yakından inceleyerek doğa, bilim ve canlılar hakkında öğrencilerimize bir farkındalık kazandırır.
      Kişisel özellik ve yeteneklerin gelişmesine yardımcı olan etkinliğimizde, öğrencilerin çizgi, form, biçim, oran/orantı, renk, doku gibi sanata yönelik temel ve genel kavramsal algıları geliştirilerek, onların malzeme ile ürün ilişkilerini kurmaları ve bunu yaparken de özgün öneriler getirebilmeleri amaçlanmaktadır. Moda tarsımı dersimizde amaç; araştırma, öğrenmeye açık olabilme, veri toplama, arşivleme, çizim ve dikiş bilgisi, ve renk bilgisi ile bir moda tasarımının önemli tamamlayıcı unsurlarından olan moda aksesuarı, saç tasarımı ve makyaj bilgisinin olması gerekir. Diğer bir deyişle öğrenciye kendi branşında işlev kazandırırken yeni bakış açıları keşfetmesi hedeflenmiş, buna bağlı olarak da farklı teknikler (boyama ve dikiş tekniği vb.) kullandırılarak, bu özelliklerini ortaya çıkarmasına yardımcı olunmaya çalışılmıştır.
   Oyuncak tasarımı aktivitesi, renkli kartonlar, oluklu mukavva, geri dönüşüm malzemeleri ve bunun gibi basit ve yalın bir çok gereçle yapılacak eğlenceli bir tasarım aktivitesidir. Projeleri esnasında öğrencilerimiz, hayal güçleriyle kendilerine özgün oyuncak tasarımları geliştirme firsatı bulacak ve üretkenlik konusunda yeni bakış acıları elde edeceklerdir.
      Öğrencilerimize pop dans etkinliğinle ritm, el kol koordinasyon, estetik, birliktelik ruhunu kazandırmak için yapılan eğlenceli ders saatleridir. Amaç sadece dans değil paylaşmayı öğrenmek hoş görülü olabilmektir. Sene sonunda yapılan gösterilerde de öğrencilerimizin çalışarak uyumu, görselliği, dansı nasıl başardıkları ve bu başarının nasıl bir keyif verdiğini tattırmaktır.
      Salsa Dansı vücuda esneklik ve hareketlilik katar. Hızlı ve çevik bir yapıya sahip olunmasını sağlar. Vücut koordinasyonu artar. Bedenen daha dik ve daha düzgün bir duruşa sahip olursunuz. Öğrencilerimizinde kontrol yeteneğini ve hızını daha etkin kılmak üzere salsa derslerimiz etkinlik saatlerimizde uzman dansçı hocalarımız tarafından verilmektedir.
      Öğrencilerimiz sporun sağlık için önemini kavrarken, basketbol ile ilgili temel bilgi, beceri ve alışkanlıkları edinmektedirler. Sporu öğrencilerimiz için bir yaşam biçimi haline getirmeye çalıyoruz. Öğrencilerimiz basketbol oynarken doğru beslenmeyi, belirli bir program dahilinde hareket etmeyi,takım ruhunu, bir hedefe motive olmayı, doğru iletişim kurmayı,sportmen bir kişiliğe sahip olmayı, baskı altında karar vermeyi,ortak bir hedef için mücadele edebilmeyi ve grup dinamiği içinde arkadaşlarını harekete geçirmeyi öğreniyorlar.
      Voleybol etkinliğimiz belirli bir amaca hizmet ettiği gibi genel olarakta vücudu ısıtıp çok yönlü derse hazırlanmasına, kas ve sinir sisteminin gevşetilip yumuşatılması, kas ve organların kuvvetlendirilmesi, kas ve sinir sisteminin koordineli çalışabilmesi için refleks sürat, çabukluk, beceri yeteneklerinin geliştirilmesine, voleybol tekniğini oluşturan çömelme, sıçrama, vurma gibi hareketlerinin bölümler halinde yapılmasına olanak verir. Aynı zamanda genel anlamda psikolojik güdü, direnme gücü ve dayanıklılığı arttırır.
      Sporun yaşamımızdaki yararları ve sağlımıza olumlu katkıları saymakla bitmez. Özellikle de yüzme sporu, beden gelişiminin temelidir. Tüm vücut kaslarının kullanıldığı bir spor dalıdır. Yüzme etkinliğine katılan öğrencilerimizin yüzme sporu hakkındaki bilgileri ve yetenekleri geliştirilmekte, gelişimiyle bir adım öne çıkan öğrencilerimiz okul ve kulüp takımlarında yüzmeye teşvik edilmektedir.
   Satranç konsantrasyonu artırır, hafızayı geliştirir, çocuklara planlı hareket etmenin önemini kavratır. Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmelerine yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir. Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır. Okulumuzda satranç eğitimi anasınıfından itibaren başlamakta, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz ders saatleri dışında etkinlik ve kulüp saatlerinde satranç eğitimi alabilmektedirler.

      Destination Imagination kulübümüzde öğrenciler her hafta önceden belirlediğimiz bir program çerçevesinde, oldukça değişik konularla ilgili kendilerine verilen ilginç ve çeşitli materyalleri, kurallar dâhilinde yaratıcı ve dinamik bir şekilde kullanarak etkileşimli grup çalışmaları yapmaktadırlar. Ulusal ve uluslararası platformda okulumuzu temsil etmek amacıyla takımlar oluşturuldu ve öğrencilerimiz bu kulüp sayesinde yaratıcı ve hızlı düşünme, grup içerisinde uyumlu çalışma, etkililik, verilen problemi anında çözebilme, süre yönetimi gibi becerileri geliştirmekte ve farklı alanlardaki yarışmalara katılabilecektirler. Destination Imagination bir yarışma kulübüdür. Yarışma iki bölümden oluşur.

1.Anlık görev yarışması 2.Takım yarışması

Anlık Görevlerde öğrenciler verilen görevi kısa sürede ve sınırlı sayıda malzeme ile yapmalıdır. Takım yarışmasında ise öğrenciler; tiyatro, tasarım, doğaçlama, bilim-teknik gibi konularda verilen problemle ilgili sunum yaparlar.(tiyatro gibi)

      Üç boyutlu çalışmalar yapmaya uygun malzemeleri, mevcut modelaj gereçleriyle ya da elle şekillendirerek eserler yapar. Bu sayede 2 boyutlu bir tasarım, 3 boyutlu bir esere dönüştürme becerisi ve uygun uygun materyalleri kullanabilme yetisi kazanır.
        Öğrencilerimizin, yoğun içerikli eğitim sürecinde biraz olsun nefes almalarını ve ilgilerine yönelik vakit geçirmelerini sağlayan etkinlik saatlerinden biri de “Tiyatro Kulübü”dür. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla oluşan “Tiyatro Kulübü” her yıl bir oyun çıkarmaktadır. Bu oyun bir defa MEB tarafından yarışma için gönderilen kurula, bir defa da gelirini LÖSEV’e bağışlamak üzere öğrencilerimize, velilere ve LÖSEV’den gelen kardeşlerimize oynanmaktadır. Öğrencilerimiz “Tiyatro Kulübü” sayesinde hem ilgilerine yönelik bir etkinlikte güzel vakit geçiriyor hem de sosyal bir sorumluluğu yerine getirmenin vicdani huzurunu yaşıyor.

      Öğrenme bir çocuğun hayatının ilk dönemlerinde oldukça hızlıdır. Bu sebeple çocuklar küçük yaşta ne görürlerse taklit etmeye bayılırlar. Başlangıçta büyüklerini taklit ederek öğrenirlerken daha sonra bu taklitçilik güncel oyunlar halini alır.

      Hepimizin bildiği gibi bir okulu okul yapan, akademik başarılarının yanında uyguladığı sosyal etkinliklerdir. Jale Tezer Kolejinde sosyal etkinliklere oldukça önem verilmektedir. İngilizce Tiyatro Kulübünün amacı, iki farklı dalda hizmet vererek öğrencilerimizin dil yeteneklerini daha iyi kullanmalarını sağlamaktır. Bu kulübü açmaktaki en nihai amacımız; kendisini kuramsal bağlamda daha önce belli bir yeterlilik düzeyine getirmiş ama yeterince kelime bilmediği için kendini ifade de zorlanan öğrencilerimizin kelime bilgilerini geliştirmek ve bunlarla örnek cümleler kurarak konuşmaya teşvik etmektir. Birlikte çalışmayı, dayanışmayı, toplum karşısında konuşmayı, fikrimizi savunmayı ve en önemlisi sorumluluk almayı öğrenmek ve öğretmektir. Öğrencilerimizin öz güven kazandıkları bu çalışmalar kişisel ve de sosyal gelişim açısından oldukça önemlidir.Jale Tezer Koleji İngilizce Tiyatro Kulübü olarak dil becerilerini eğlenerek daha da geliştirmek isteyen tüm öğrencilerimizi bu kulübe bekliyoruz.

      Oturuş, doğru el tutuş çalışmalarıyla piyano eğitimine başlanır. Öncelikli olarak parmak kaslarını geliştirici alıştırmalar yapıldıktan sonra yetenekleri ve seviyeleri doğrultusunda belirlenen alıştırmalar ve eserle çalıştırılır.
      Görsel Sanatlar Etkinlik ve Kulüp derslerinin amacı; öğrencilerimizin kendilerini tanıyabilme, güven ve sorumluluk duygusunu geliştirebilme, bireysel hedeflerini belirleyebilmektir. Yeni ilgi alanları ve becerilerini oluşturmaya yönelik öğrencilerimiz bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda çalışmalar yapabilmektedir.
   TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ( TÜBİTAK ) ortaokula devam etmekte olan öğrencileri matematik alanında çalışmalar yapmak üzere yönlendirmek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda erken yaşlardan itibaren özel eğitim olanakları sağlayarak gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla her yıl ülke genelinde Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı düzenlemektedir. Olimpiyatlara öğrencilerimizi hazırlamak, onlara matematikte ustalaşma olanağı sağlamak amacı ile kurduğumuz kulübümüz, üst düzey matematik problemleri ve alternatif düşünmeyi öğreten zeka sorularıyla çalışmalar yaparak, matematiği tüm yönleriyle kullanmalarını amaçlamaktadır. Deneyimli kadromuz önderliğinde, öğrencilerimiz hem öğrenip hem eğlenirken çalışmalarımız ara vermeden devam etmektedir.
   Bir dilin yeterli sayılmadığı günümüzde, çocuklarımızın bu ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla okulumuzda ikinci dil olarak öğretilen dillerden biri olan Rusça dersinin yanı sıra, öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve kültürel alanlarda var olan ya da yeni keşfedecekleri becerilerini geliştirmek amacıyla Rusça kulüp etkinlikleri dersi de açılmıştır. Rusça kulübümüzün temel amacı öğrencilerimiz hedef dilin gramer yapısının yanı sıra günlük hayatta kullanabilecekleri kalıpları, zevkli ve eğlenceli bir şekilde öğrenmeleridir. Ayrıca başlangıç seviyesindeki iletişimleri için gerekli olan kelimelerin yanısıra dinleme ve konuşma becerilerini oluşturacak temel oluşumları sağlamak da hedeflerimiz arasındadır. Klasik öğrenmenin dışına çıkarak öğrencilerimizin seviyelerine uygun oyun ve interaktif etkinlikler ile Rusça dilini iletişim aracı olarak kullanıp kazanım yolu ile öğrenmeyi gerçekleştiriyoruz. Dil eğitiminin yanı sıra Rus kültürüne ait bilgileri de uygulamalı olarak öğreniyoruz. Rusya Büyükelçiliği ve Rus vakfı ile iletişim halinde olup ortak aktiviteler gerçekleştiriyoruz.
      Bir dilin yeterli sayılmadığı günümüzde, çocuklarımızın bu ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla okulumuzda ikinci dil olarak öğretilen dillerden biri olan Japonca dersinin yanı sıra, öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve kültürel alanlarda var olan ya da yeni keşfedecekleri becerilerini geliştirmek amacıyla Japonca kulüp etkinlikleri dersi de açılmıştır. Japonca kulübümüzün temel amacı öğrencilerimiz hedef dilin gramer yapısının yanı sıra günlük hayatta kullanabilecekleri kalıpları, zevkli ve eğlenceli bir şekilde öğrenmeleridir. Ayrıca başlangıç seviyesindeki iletişimleri için gerekli olan kelimelerin yanı sıra dinleme ve konuşma becerilerini oluşturacak temel oluşumları sağlamak da hedeflerimiz arasındadır. Klasik öğrenmenin dışına çıkarak öğrencilerimizin seviyelerine uygun oyun ve interaktif etkinlikler ile Japonca dilini iletişim aracı olarak kullanıp kazanım yolu ile öğrenmeyi gerçekleştiriyoruz. Dil eğitiminin yanı sıra Japon kültürüne ait bilgileri de uygulamalı olarak öğreniyoruz. Kimono giymeyi Japon çubukları kullanarak sushi yemeyi uygulamalı öğreniyoruz. Japonya Büyükelçiliği ve Japon vakfı ile iletişim halinde olup ortak aktiviteler gerçekleştiriyoruz.
      “Bir dil bir insan, iki dil iki insan.” sözünden yola çıkarak Jale Tezer Koleji Modern Yabancı Diller Bölümü olarak, öğrencelerimizin dil ihtiyaçlarını karşılamak bizim en önemli hedeflerimizden biridir. Okulumuzda ikinci dil olarak öğretilen Fransızca dersinin yanı sıra, öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve kültürel alanlarda var olan ya da yeni keşfedecekleri becerilerini geliştirmek amacıyla Fransızca kulüp etkinlikleri dersi de vermekteyiz. Haftada 2 saat yapılan Fransızca kulübümüzün temel amacı öğrencilerimizin, öğrendikleri dili pekiştirmelerini sağlamak, eski bilgilerine yenilerini ekleyerek, günlük hayatta kullanabilecekleri kalıpları, dilbilgisi konularını zevkli ve eğlenceli bir şekilde öğrenmeleridir. Ayrıca başlangıç seviyesindeki iletişimleri için gerekli olan sözcüklerin yanı sıra dört temel dil beceresi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek temel de hedeflerimiz arasındadır. Geleneksel öğrenmenin dışına çıkarak öğrencilerimizin seviyelerine uygun oyun ve etkinlikler ile Fransızca dilini iletişim aracı olarak kullanıp kazanım yolu ile öğrenmeyi gerçekleştiriyoruz. Dil eğitiminin yanı sıra Fransız kültürüne ait bilgileri de uygulamalı olarak öğreniyoruz.


Başarılarımız
Neden JTK!
Linkler

Galeri
 jale tezer koleji video galerisi
 JALE TEZER KOLEJİ FOTOGRAF GALERİSİ
Bizi Takip Edin
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi10
Bugün Toplam135
Toplam Ziyaret604585