PDR

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK  BİRİMİ

 

Öğrencilerimizin her birinin ayrı birer hazine olduğu gerçeğinden yola çıkarak, çalışmalarımızı “önleyici ve gelişimsel rehberlik” yaklaşımı ile gerçekleştirmekteyiz. Bu bağlamda kişisel farklılıkları göz önünde bulundurarak öğrencilerimizin duygusal, fiziksel, bilişsel ve sosyal alanlarında eş zamanlı gelişim sağlamak asıl amacımız olmaktadır.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki ilkeler esas alınır:

 •       Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim öğretim etkinlikleri bir bütün olarak
  yürütülür.
 •       Bütün öğrencilerimiz rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden faydalanma özgürlüğüne sahiptir.
 •       Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde insana saygı ve bireysel boyutta gizlilik esastır.
 •       Rehberlik ve psikolojik danışma biriminde iş birliği ve dayanışma esastır.
 •       Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı ön plandadır.
 •       Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı
        sorumluluk ilkesi benimsenmektedir.
 •       Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik ilkesi kullanımı esastır.

Öğrenci ve Veli Tanıma Formları: Bu formlarımızda amacımız hem öğrenci ve veli hakkında bilgi sahibi olmak hem de velinin öğrenciye dair düşüncelerini öğrenmektir.

Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı: İdari kadro, rehberlik servisi, sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerinin katıldığı bu toplantılarda her öğrencinin sınıf içi ders durumu ve sosyal ilişkileri hakkında konuşulmaktadır. Bu esnada ortaya çıkan olası sıkıntılar paylaşılmakta, önleyici ve destekleyici etkinliklerin gerçekleştirilmesi adına rehberlik servisine yönlendirmeler yapılmaktadır.

Bu etkinlikler; öğrencilerimiz ile bireysel ve grup görüşmeleri, bunlara paralel olarak öğretmenler ile bilgi alış-verişini içeren görüşmeler ve akabinde velilerin yüz yüze ya da telefonla bilgilendirilmesi, sonrasında ise bu öğrencilerin takibinin yapılmasıdır.

Uygulanan Anket ve Envanterler: Öğrencilerimizin gelişim düzeylerine uygun olarak düzenlenen anket ve envanterlerin sonuçları ışığında öğrencilerimizle bireysel ve grup görüşmeleri yapılmaktadır.


 Uyguladığımız anket ve envanterler;

 •       Haydi Ailemizi Çizelim (1. Sınıflar)
 •       Haydi Bir İnsan Çizelim (1. Sınıflar)
 •       Haydi Okulumuzu ve Öğretmenlerimizi Çizelim(1. Sınıflar)
 •       Vücudumuz Öfkeleniyor (2. Sınıflar)
 •       Sorumluluklarımız (2. Sınıflar)
 •       Eşyalar Konuşsaydı Anketi (2, 3. Sınıflar)
 •       Olsaydım Anketi (2, 3, 4. Sınıflar)
 •       Beier Cümle Tamamlama Anketi (2, 3, 4, 5, 6, 7. Sınıflar)
 •       Stres Düzeyi Ölçeği Anketi (3, 4, 5, 6, 7, 8. Sınıflar)
 •       Boş Zamanları Değerlendirme Anketi (4, 5, 6, 7. Sınıflar)
 •       Gelin Meslek Seçelim Anketi (4,5,6,7. Sınıflar)
 •       Kime Göre Ben Neyim(5, 6, 7. Sınıflar)
 •       Zamanın Etkili Kullanılması Anketi(6, 7, 8. Sınıflar)
 •       Başarısızlık Nedenleri Anketi (7, 8. Sınıflar )
 •       Güçlü Kişilik Anketi(8. Sınıflar)
 •       Stresle Başa Çıkma Envanteri (8. Sınıflar)
 •       Sınav Kaygısı Anketi (8. Sınıflar)
 •       Sınava Çeyrek Kala (8. Sınıflar)

 

Oryantasyon Çalışmaları: Okulun açıldığı ilk günlerde öğrencilerimize verilecek eğitsel bilgiler ve yakın ilgi öğrencilerimizin yeni bir düzene adapte olmak ile ilgili sorunlarının ortaya çıkmadan çözülmesine olanak sağlayacaktır.

Bu bilgiler ile okulu, okulun personelini, öğretim programlarının özelliklerini, okuldaki imkanları, bunlardan yararlanma yollarını fark etmek, okul ve sınıf kurallarını öğretmek ve böylece okula yönelik adaptasyon sürecini hızlı ve problemsiz bir şekilde geçirtmek amaçlanmaktadır.


Verimli Ders Çalışma Teknikleri:
 Öğrencilerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda günlük ve haftalık konu tekrarları, ödevlerin yapılması, günlük çözülmesi gereken soru miktarları ve serbest zamanları içeren ders çalışma programları hazırlanmaktadır. Bu programın kontrolü, öğrencilerimizin bir gün önce çözdükleri soruları getirip göstermeleri ve eve yapılan aramalarla sağlanmaktadır.


Deneme Sınavları ve Taramalar: Öğrencilerimize yıl boyu düzenli olarak deneme ve tarama sınavları yapılmaktadır. Bu deneme ve tarama sınavlarının sonuçları hem karne olarak velilerimize gönderilmekte, hem de telefonla bildirilmektedir. Bu sınavların sonuçları doğrultusunda belirli bir puanın altında kalan öğrencilerimizin eksik oldukları konular belirlenmekte ve eksiklerini kapatmak için öğrencilerimizi ofislere alarak çizgi altı çalışmaları yapılmaktadır.


Bültenler: Çocuklarda yalan söyleme davranışı, kardeş kıskançlığı, arkadaşlık ilişkileri, tırnak yeme vb. konularda aydınlatıcı bilgiler içeren yazılar her ay düzenlenmektedir.

Kahve Sohbetleri: Öğrencilerimiz ile ilgili konuşmak ve rehberlik servisini tanıtmak amacıyla yapılan sohbetlerimizde öğrencilerimizin ev ve okul içindeki durumları görüşülmekte, gerekli durumlarda çocuklarımız bireysel görüşmelere alınmaktadır.

Seminerlerimiz: Öğrencilerimize ve velilerimize belirli konularda bilgi vermeyi amaçlayan seminerlerimiz sene içinde düzenlenmektedir.

TOPLUMUMUZDAKİ

YAYGIN ANNE – BABA TUTUMLARI

“AŞIRI KORUYUCU VE KAYGILI ANNE BABA TUTUMU”

Bu Tutumda :

*** Anne baba çocuğun her davranışına müdahale eder,

*** Sürekli çocuğa yaşından daha küçükmüş gibi muamele edilir

*** Aile aşırı koruyucu ve vericidir.

*** Çocuğun kendini tanımasını ve yapabileceklerini fark etmesini engelleyen bir anne baba tutumudur.

*** Çocuğun bireyselleşme çabalarını engelleyen bir tutumdur.

Bu Tutumla Yetişen Çocuklar :

Bağımlı kişilik yapısı geliştirirler. Çocuk kendi başına karar vermede güçlükler yaşar. Çocuğun kendine güveni yoktur. Genelde tek başına bir işe başlama ya da sürdürme becerilerini gösteremezler.

 

    “AŞIRI BASKICI VE OTORİTER ANNE BABA TUTUMU”

Bu Tutumda :

*** Ailede katı bir disiplin anlayışı ve baskıcı bir tutum vardır.

*** Çocuktan ailenin kurallarına koşulsuz uyulması beklenir.

*** Aile içinde korku hâkimdir ve çocuk korku ile büyür.

Bu Tutumla Yetişen Çocuklar;

Saldırgan ve uyumsuz davranışlar görülür. Arkadaşlarına evde karşılaştığı olumsuz davranışları sergiler. Sürekli eleştirildiği için benlik saygısı geliştiremedikleri görülür.

 

“SINIRSIZ ÖZGÜRLÜKÇÜ ANNE BABA TUTUMU”

Bu Tutumda :

*** Bu tutumu gösteren ailelerde çocuğa aşırı düşkünlük ve hoşgörü vardır.

*** Aile çocuk ilişkisinde sınırlar ve kurallar belli değildir.

*** Çocuk evde patrondur ve her istediği, istediği anda yapılır.

Bu Tutumla Yetişen Çocuklar :

Bencil, doyumsuz, kırılgan, her dediğinin anında olmasını isteyen, sabırsız bireyler olabilirler. Doyumsuzluk ve iç boşluk vardır. Kuralsızlığa alışan çocuk, sosyal ortamlarda (okul gibi) kurallarla karşılaştığında uyum sağlamakta zorlanırlar.

 

 “MÜKEMMELİYETÇİ ANNE BABA TUTUMU”

Bu Tutumda :

*** Bu tutumu benimseyen anne babalar çocuklarını akademik, sosyal, sanatsal, sportif her alanda kusursuz olmasını beklerler.

*** Aile beklentilerini karşılaması için çocuğu yoğun bir eğitim sürecine tabi tutar.

*** Çocuktan beklentiler yaşının ve kapasitesinin üzerindedir.

Bu tutumla yetişen çocuklar : 

Kendi doğal içgüdüleri ve kurallar arsına sıkışıp kalmıştır. Sürekli bir iç çatışma içindedir. Fikirleri genellikle çok katıdır. Her işte üstün olmak ister ve bunu başaramadığı noktada hayal kırıklığına uğrar. Çalışmayı tamamen bırakabilir ve aşağılık duygusu gelişir.

 

   “TUTARSIZ ANNE BABA TUTUMU”

Bu Tutumda :

*** Anne babanın tutumu belirli değildir. Yukarıda belirtilen tutumların  hepsini de zaman zaman uygular.

     *** Anne ve babanın tutumları arasında da farklılıklar vardır.

     *** Bu tutumda, bir çocuğa annenin ayrı, babanın ayrı bir tutum izlemesi söz konusudur. Çocuğa konulan sınırların sürdürebilmesi için anne babanın davranışlarında tutarlı olması gerekir.

     *** Burada çocuklar arasında ayrımcılık vardır. Örneğin, kız çocukla erkek çocuk arasında veya yatağını ıslatan çocukla diğer çocuklar arasında ayırım yapılır.

     *** Aile içinde bazen ikileşmeler, aile içindeki bir grubun başka gruba ya da kişiye karşı çıkması, gizli anlaşmalar oldukça sık görülür. Bazen anne baba çocuklara karşı, çocuklar anne babaya karşı, bazen de bir çocukla baba, bir başka çocukla anneye karşı kutuplaşabilir.  Çocuk aile içinde herkesin yüklendiği bir şamar oğlanı da olabilir.

Bu tutumla yetişen çocuklar :

Ne zaman ve nerede ne yapacağını bilemez. Çocuk anne veya babanın tepkisini tahmin edemez ve bu nedenle kendini güvende hissetmez. Çocuk çevresindeki insanlara güvenmeyen, her şeyden şüphelenen, kararsız bir kişilik yapısı geliştirebilir.

 

“DEMOKRATİK ANNE BABA TUTUMU”

Bu Tutumda :

*** Anne ve baba çocuğa koşulsuz kabul gösterir.

*** Anne baba çocuğa sevgi ile yaklaşır ve çocukla ilgilenir.

*** Aile çocuğa rehberlik yapar. Ancak karar çocuğa aittir.

*** Anne baba çocuk için iyi bir modeldir.

Bu tutumla yetişen çocuklar :

Sosyalleşmiş, işbirliğine hazır, arkadaş canlısı, duygusal ve sosyal açıdan dengeli bir bireydir. Çocuk nerede ne yapması gerektiğini bilir. Saygılı, sorumluluklarını bilen ve çevresi ile olumlu ilişkiler kurabilen bireylerdir.Başarılarımız
Neden JTK!
Linkler

Galeri
 jale tezer koleji video galerisi
 JALE TEZER KOLEJİ FOTOGRAF GALERİSİ
Bizi Takip Edin
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi9
Bugün Toplam136
Toplam Ziyaret604586