Sınıf Uygulamaları

  JALE TEZER KOLEJİ ANADOLU VE FEN LİSESİ

9,10,11 ve 12. SINIF UYGULAMALARI

EĞİTİM PROGRAMI

 • Okulumuzda 6 gün eğitim verilmektedir.

 • Eğitim programımız, öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, duyusal ve dil alanında geliştirmelerini sağlamaktadır.

 •  İlave programa ihtiyaç duymaz.

 • Öğrencilerimizin takibi; okul yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışma servisi uzmanları, ölçme ve değerlendirme servisi yetkilileri ve öğretmenlerimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır.

 • Öğrencilerimizin gelişimleri, başarıları, sınav sonuçları ve ödevleri internetten okulumuza özgü eğitim portalı aracılığıyla takip edilebilir.

 • Derslere geç kalma ve devamsızlık durumu 1.ders saati içerisinde veliye bildirilir.

 • Öğrencilerimize okullar açılmadan bir hafta önce, yoğun program düzenlenir. Bu programda, müfredat sırasına göre konular işlenmeye başlanır. ( 09.00 – 13.00 saatleri arasında)


 SINIFLAR VE İÇ YAPI

 • Bire bir eğitim ve bire bir ilginin en iyi şekilde sağlandığı " Butik Okul" prensibiyle hizmet veren okulumuzda sınıflar ortalama 20 kişiliktir.

 • Sınıflarımız, öğrencilerimize ders takibi için gerekli olan odaklanmayı sağlayacak şekilde, modern bir yapıda dizayn edilmiştir.

 • Sınıflarımız internet, projeksiyon ve dizüstü bilgisayar donanımı olan akıllı sınıftır. İnteraktif eğitim için hazırlanmış olan bu yapıda eğitim CD’leri de eğitim – öğretimin kalıcılığını artırmak amacıyla kullanılmaktadır.

 • Akıllı sınıflar olarak nitelendirdiğimiz sistemimizde öğrenci, öğretim sırasında bilgiye hızla ulaşılabilir; hazırlanan görsel materyaller ile hızla ulaşılan bilgi, öğrencinin zihninde kalıcı hale getirilir ve eğitimin kalitesi arttırılır.

 • Kimya, fizik ve biyoloji laboratuvarları, öğrencilerin temel eğitim programları için gerekli olan uygulamaları ve bilimsel araştırma projelerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak şekilde ileri teknoloji ile donatılmıştır.

 • Eğitimde “kontrol” en önemli ilkelerimizden biridir. Okul binamız, kontrolü olanaksız kılan kör noktaların bulunmaması için projelendirilmiş olup oluşabilecek sorunları gidermek için tüm güvenlik sistemlerine sahiptir.

 • Sınavlarda “%100 başarı” ilkesi ile eğitim veren okulumuzda YGS ve LYS’ye yönelik çalışmalar 9.sınıftan itibaren başlar. Türk edebiyatı, Dil ve Anlatım, Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih ve Coğrafya ders saatleri arttırılmıştır. Her gün saat 16.00-18.00 arasında “Üniversiteye Hazırlık Programı” öğrencilerimize ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Öğrencilerimize,  ihtiyaç duydukları her an ücretsiz olarak özel ders takviyesi yapılmaktadır.

 • Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda öğrencimiz takviye bir programa ihtiyaç duymayacaktır.

      


İNGİLİZCE

 • Yabancı ve Türk öğretmenler tarafından uygulanan İngilizce ve Fransızca Programı öğrencilerimizin yabancı dili en iyi biçimde kullanmaları esası üzerine düzenlenmiştir.

 • Okulumuzda uygulanan İngilizce programı öğrencilerimizin TOEFL sınavlarında başarılı olup sertifika almaları için özel olarak programlanmaktadır.

 


ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

 • Anadolu Lisemizde, MEB tarafından belirlenen haftalık ders saatlerinin üzerinde ders yapılmaktadır.

 • Bu ders saatlerine ilave olarak;

 • 9.sınıflarda; hafta içi 10 saat problem çözme ve zorunlu  etüt saatleri ile ihtiyacı olan öğrencilere,cumartesi sabah(9.00-13.00) 5 saat ek ders verilir.

 • 10.sınıflarda; hafta içi 5 ders saati etüt ve konu tekrarı ile cumartesi sabahı (09.00-13.00) 5 saat ek ders verilir.Ayrıca ihtiyacı olan öğrencilere ,cumartesi öğleden sonra etüt programı uygulanır.

 • 11.sınıflarda; hafta içi 10 saat soru sorma ve soru çözme saatleri ile cumartesi 5 saat ek ders verilir.

 • 12.sınıflarda; hafta içi 10 saat soru sorma ve soru çözme saatleri ile cumartesi 7 saat ek ders verilir.

 • Bire bir etüt saatlerinde ,öğrencilerin talepleri doğrultusunda,öğrencilerin anlamadığı konular,özel ders kalitesinde profesyonel öğretmenlerimiz tarafından anlatılmaktadır.

 • Üniversiteye Hazırlık Programı’nda; tüm dersler için kurumumuzun dökümanları( konu modülleri,yaprak testler,deneme sınavları,aylık ödevler,soru bankası vb),konu anlatımlı kitaplar ve soru bankaları öğrencilerimize ücretsiz olarak verilir ve uygulanır.

 


MENTOR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ

 • Okulumuzda her öğrenci bir mentor öğretmen takip eder.

 • Mentor öğretmen öğrencinin ders notlarından, arkadaşlık ilişkilerine; verimli ders çalışma yöntemlerinden, devamsızlığına kadar her şeyiyle yakından ilgilenir ve öğrencimiz hakkında bir dosya tutar

 • Öğrenci ve veli ihtiyaç duyduğunda cep telefonundan mentor öğretmenine rahatlıkla ulaşabilir.

 • Her hafta öğrencimiz mentor öğretmeni ile 1 saat görüşür,paylaşımda bulunur,öğrenci mentor öğretmen tarafından yönlendirilir.

 


ÖDEV POLİTİKASI

 • Öğrencilerimize her dersten ödev verilir ve ödev kontrolü aynı hafta yapılır. Ödevlerini yapmayan öğrencilerimizin velileri SMS yoluyla bilgilendirilir ve yapılmayan ödevler etüt saatlerinde öğrencilere yaptırılır.

 • Verimli ve etkili ders çalışmaya yöntemleri kapsamında öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre hazırlanan ders çalışma programları, konu tekrarı amaçlı çalışma prensiplerinin yerleşmesine yardımcı olur.

 • Öğrencilerimiz sadece verilen ödevleri yapmakla yetinmeyerek bol test çözümü, bol sınav alıştırması, kitap okuma alışkanlığı gibi çalışmalarla kendisine maksimum fayda sağlamayı öğrenir.

 • Bilimsel düşünme yollarını keşfetme, araştırma yağma, analiz ve sentez yeteneğini arttırmak amaçlı kişisel gelişime destek olacak proje ödevleri verilir. Bu projelerin hazırlanmasında öğrencilerimize öğretmenlerimiz rehberlik eder.

 • Derste işlenen konunun kavratılmasına günlük ödevler,

 • Hafta içi işlenen konuları tamamlamaya ve öğrenilen bilgileri uygulmaya yönelik hafta sonu ödevleri,

 • Her ünite sonunda, konunun bütünüyle çalışılması ve daha iyi kavranması için ünite sonu ödevleri,

 • Her bir konu bitiminde quiz yapılır.

 • Hafta sonu programlarında ve etütlerde yaz tatili için okunacak kitap listeleri ve yaz ödev kitapçıkları verilir.

 • Hafta sonu programlarında ve etütlerde verilen ödevler mutlaka kontrol edilir. Yapamadıkları veya yanlış yaptıkları ödevler, öğretmenlerinin denetiminde öğrencilere tamamlatılır.

 


PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Rehberlik Servisimiz;

 • Öğrencilerin kendilerini, yetenek ve kapasitelerini tanımlarına yardımcı olur.

 • İlgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda kendisini geliştirmesi ve meslek sahibi olmasını destekler.

 • Duygusal, zihinsel ve fiziksel alanlarda sağlıklı bir kişilik geliştirmesi ve kişisel sorunları çözme konusunda alışkanlıklar geliştirmelerine yardımcı olur.

 • Grup rehberliği, eğitsel ve mesleki rehberlik alanlarına da yoğunlaşır.

Bireysel Rehberlik ile;

 • Öğrencinin kendisiyle ya da başkasıyla yaşadığı zorluklar karşısında çözüm oluşturması, öğrencinin problemlerini analiz etmesi, ihtiyaç duyduğu konularda bilgi toplaması, problemlerine en iyi çözümü bulması amaçlanır.

Grup Rehberliği ile;

 • Öğrencilere arkadaşlık ilişkileri ve sağlıklı iletişim becerileri, öfke kontrolü, ergenlik dönemi özellikleri, etkili ders çalışma stratejileri, sınav sistemleri ve taktikleri, sınav kaygısyla baş etme gibi konularda bilgiler verilir.

 • Öğrencileri daha yakından tanımak ve öğrencilere etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için, test ve envanterler uygulanır. Bu testlerin sonuçları, gizlilik esasına bağlı kalınarak, gerektiğinde öğrenci, öğretmen ve veli ile paylaşılır.

Eğitsel Rehberlik ile;

 • Öğrencilerin okuldaki yazılı ve deneme sınavları kapsamında akademik başarıları takip edilerek çizgi altında kalan öğrenicilere eksiklerinin nelerden kaynaklandığı, nasıl giderileceği konularında destek verilir.

 • Öğrencilerimize düzenli olarak haftalık veya aylık ders çalışma programları hazırlanır.

 Mesleki Rehberlik ile;

 • Öğrencilerin kendi yetenek ve ihtiyaçlarını tanıyarak en doğru tercihin yapılması amaçlanmakta, her ay yapılan “Meslek ve Üniversite Tanıtma Günleri” ile üniversiteler, bölümler, meslekler, iş alanları, iş hayatı ve çalışma disiplini hakkında detaylı olarak bilgilenmeleri amaçlanmaktadır.

 • Velilere Rehberlik PDR ile; sağlıklı ruhsal gelişime sahip bireylerin yetiştirilmesinde ebeveyn-çocuk iletişimine önem verilir. Öğrencinin eğitim-öğretim ile ilgili her konuda veli desteği önemsenir ve okul-aile-öğrenci koordinasyonunun güçlü tutulması amaçlanır.

 • JAK Eğitim Programı ile 9.sınıfta kamusal ve özel bir çok uzman firmada staj yapma olanağı sağlanır. Öğrenciler en sağlıklı şekilde hedef belirlemeyi ve bu hedefe ulaşmayı öğrenir.Başarılarımız
Neden JTK!
Linkler

Galeri
 jale tezer koleji video galerisi
 JALE TEZER KOLEJİ FOTOGRAF GALERİSİ
Bizi Takip Edin
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi9
Bugün Toplam136
Toplam Ziyaret604586